Politika privatnosti

UVJETI I ODREDBE

U skladu sa zakonodavstvom koje je na snazi ​​u Francuskoj i Europi, CCEI je predan osiguravanju zaštite, povjerljivosti i sigurnosti osobnih podataka korisnika svojih usluga, kao i poštivanju njihove privatnosti.

Koji se podaci obrađuju?

CCEI vraća vaše privatne podatke kao i podatke izmjerene korištenom opremom.

Razni podaci su:

 • Podaci identifikacije: Prezime, ime, itd.

 • Kontakt podaci: poštanska adresa, email, broj telefona

 • Podaci o povezivanju s servisima i interakciji s Vigipool servisima

 • Korišteni proizvodi i usluge te povezane mjere/sadržaj

 • Podaci za lokalizaciju

Ovi podaci koriste se za:

 • Kreacija korisničkog računa

 • Stvaranje i dijeljenje sadržaja (bilježaka, fotografija itd.)

 • Obavijesti potrebne za rad uređaja i pruženih usluga

 • Neophodna geolokacija za pravilan rad uređaja i pruženih usluga

Osobe koje zaprimaju podatke?

Prikupljene podatke koriste online servisi Vigipool/CCEI, Vi i instalater pripadajuće opreme (nakon prethodnog pristanka klijenta i mogućnosti opoziva njegovog prava pristupa)

Period retencije podataka:

Prikupljeni podaci će se čuvati tijekom trajanja uređaja povezanih s korištenim uslugama. Podaci se mogu čuvati do 2 godine nakon isključivanja uređaja.

Ovi podaci su šifrirani i pohranjeni na zaštićenim poslužiteljima. CCEI jamči sigurnost podataka i usluga, dostupnost kao i evolucijsko i korektivno održavanje povezanih usluga.

Vaša prava:

Imate pravo na pristup, ispravak i brisanje podataka koji vas se tiču. Možete zatražiti prijenos tih podataka i također imate pravo zahtijevati njihovo ograničenje.

Za ostvarivanje svojih prava možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka: rgpd@ccei.fr

PRAVNE INFORMACIJE:

 • BLEU ELECTRIQUE SAS / CCEI

 • 21 Henri i Antoine MAURRAS, ulica

 • ZAC Saumaty-Seon

 • 13016 Marseilles - Francuska

 • +33 (0)4 95 06 11 44

 • SAS u iznosu od 246 464€

 • Broj PDV-a unutar zajednice: FR47 403 521 693

 • Direktor publikacije: Sébastien CHEREAU

 • Hostingom web stranica i usluga upravlja BLEU ELECTRIQUE / CCEI.