Termini

1. Prezentarea site-ului

În conformitate cu prevederile articolelor 6-III și 19 din Legea franceză nr. 2004-575 din 21 iunie 2004 privind încrederea în economia digitală, cunoscută sub numele de L.C.E.N., aducem la cunoștința utilizatorilor și vizitatorilor site-ului: eu.ccei-pool.com următoarele informații:

 

Informații legale:

Statutul proprietarului: Societate Comercială cu Răspundere Limitata
Denumirea companiei: Bleu Electrique Romania
Adresa: Strada Ovidiu Cotrus, nr. 26 A, Timișoara,  300514, Romania 
Număr de telefon: 004 0371 363 503
Capital social:  199063 euro
SIRET:  RO15082300
Număr identificare fiscală:  RO15082300
Număr de înregistrare: J35/3996/2007 
Număr TVA intracomunitar: RO15082300
Adresă de e-mail: imhategan@bleu-electrique.com
Creatorul site-ului: Bleu Electrique Romania
Managerul de publicare: Dl. Mihai Hategan
Managerul de publicare este o entitate legală.

2. Descrierea serviciilor oferite

Scopul site-ului www.ccei-pool.com este de a furniza informații despre întreaga noastră gamă de produse conectate.

Proprietarul site-ului depune eforturi pentru a furniza informații pe site-ul www.ccei-pool.com cât mai precise posibil. Cu toate acestea, nu poate fi tras la răspundere pentru omisiuni, inexactități sau lipsa actualizării informațiilor, fie din vina sa, fie din vina partenerilor terți care îl furnizează.

Toate informațiile furnizate pe site-ul www.ccei-pool.com sunt indicative, non-exhaustive și pot fi supuse modificărilor. Ele sunt supuse modificărilor intervenite de la momentul publicării lor pe site.

3. Proprietatea intelectuală și contrafacerea
 

Proprietarul site-ului este deținătorul drepturilor de proprietate intelectuală sau deține drepturile de utilizare asupra tuturor elementelor accesibile pe site, în special texte, imagini, grafică, logo-uri, pictograme, sunete, software etc.
Orice reproducere, reprezentare, modificare, publicare, adaptare totală sau parțială a elementelor site-ului, indiferent de mijloacele sau procedurile utilizate, este interzisă, cu excepția cazului în care se obține în prealabil autorizația scrisă la adresa de e-mail: schereau@ccei.fr.


Orice utilizare neautorizată a site-ului sau a oricărui element pe care îl conține va fi considerată ca reprezentând o încălcare și va fi supusă urmăririi penale în conformitate cu prevederile articolelor L.335-2 și următoarele din Codul francez al proprietății intelectuale.
 

4. Link-uri hipertext și cookie-uri

Site-ul www.ccei-pool.com conține mai multe link-uri hipertext către alte site-uri (parteneri, informații etc.) stabilite cu autorizația proprietarului site-ului. Cu toate acestea, proprietarul site-ului nu are posibilitatea de a verifica conținutul site-urilor vizitate în acest fel și, prin urmare, declină orice responsabilitate pentru orice risc de conținut ilicit.Utilizatorii sunt informați că, atunci când vizitează site-ul eu.ccei-pool.com, unul sau mai multe cookie-uri pot fi instalate automat pe computerul lor. Un cookie este un fișier mic care nu permite identificarea utilizatorului, dar care înregistrează informații referitoare la navigarea unui computer pe un site. Datele astfel obținute au scopul de a facilita navigarea ulterioară pe site și sunt folosite și pentru a măsura numărul de vizitatori.
 

Puteți configura browser-ul să vă notifice cu privire la prezența cookie-urilor și, dacă este necesar, să le refuzați, așa cum este descris la adresa următoare: www.cnil.fr

 

Refuzul instalării unui cookie poate face imposibil accesul la anumite servicii. Cu toate acestea, utilizatorul poate configura computerul să refuze instalarea cookie-urilor după cum urmează:

Internet Explorer: fila Instrumente / Opțiuni internet. Faceți clic pe Confidențialitate și selectați Blocare toate cookie-urile. Confirmați cu Ok.

Netscape: fila Editare / Preferințe. Faceți clic pe Avansat și alegeți Dezactivare cookie-uri. Faceți clic pe Ok. 

5. Protecția persoanelor și a proprietății - gestionarea datelor personale

Utilizator: Utilizator de internet care se conectează și utilizează site-ul menționat mai sus: www.ccei-pool.com


În Franța, datele personale sunt protejate conform legii nr. 78-87 din 6 ianuarie 1978, legii nr. 2004-801 din 6 august 2004, articolului L. 226-13 din Codul penal francez și Directivei europene din 24 octombrie 1995.


Pe site-ul www.ccei-pool.com, proprietarul site-ului colectează doar informații personale referitoare la utilizator în scopul anumitor servicii oferite de site-ul www.ccei-pool.com. Utilizatorii furnizează aceste informații cu cunoștință de cauză, în special atunci când le introduc ei înșiși. Utilizatorii site-ului www.ccei-pool.com sunt informați dacă sunt sau nu obligați să furnizeze aceste informații.


În conformitate cu prevederile articolelor 38 și următoarele din Legea franceză privind protecția datelor 78-17 din 6 ianuarie 1978, toți utilizatorii au dreptul de a accesa, rectifica, șterge și se opune oricăror date personale care îi privesc. Pentru a exercita acest drept, vă rugăm să trimiteți cererea dvs. la adresa www.ccei-pool.com prin e-mail: schereau@ccei.fr sau prin trimiterea unei cereri scrise și semnate, însoțită de o copie a documentului de identitate cu semnătura purtătorului documentului, specificând adresa la care trebuie trimis răspunsul.


Nicio informație personală referitoare la utilizatorul site-ului www.ccei-pool.com nu este publicată fără ca utilizatorul să fie informat, nici nu este schimbată, transferată, cedată sau vândută pe nicio altă medie terță. Numai presupunerea achiziționării site-ului www.ccei-pool.com de către proprietarul site-ului și drepturile sale ar permite transmiterea acestor informații eventuale către cumpărătorul eventual, care, la rândul său, ar fi obligat de aceeași obligație de păstrare și modificare a datelor cu privire la utilizatorul site-ului www.ccei-pool.com.


Site-ul www.ccei-pool.com respectă GDPR.

Bazele de date sunt protejate conform prevederilor legii din 1 iulie 1998, care transpune Directiva 96/9 din 11 martie 1996 privind protecția juridică a bazelor de date.

Dezvoltare

Site creat de Smotly, agenția web Bigcommerce.